Bc. Anna Kohoutová

Bachelor's thesis

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod

Anaerobic treatment of industrial waste water
Abstract:
Anaerobní procesy jsou v poslední době stále více využívány pro čištění odpadních vod pocházejících z průmyslových odvětví. Tato biotechnologie je založena především na interakcích a kooperaci mikroorganismů v anaerobních podmínkách, kde dochází k přeměně řady znečišťujících látek na energeticky cenný bioplyn. Výskyt daných mikroorganismů, jejich podíl na celkovém množství a úloha v řetězci biokonverze …more
Abstract:
As of late anaerobic processes are being used more for treating wastewaters from the industrial sector. This biotechnology depends especially on interactions and cooperation between microorganisms in anaerobic conditions where many pollutants transformation to energy-rich biogas occurs. This occurrence of microorganisms, their share in a biomass and their role in the chain of bioconversion is largely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta