Štěpánka ŠTEFKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u dítěte předškolního věku s diagnózou autismus

Occupational Therapy for a child of pre-school age with a diagnosi of autism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osob s dětským autismem a poruchami autistického spektra. Teoretická část je zaměřená na historický vývoj a současné pojetí autismu, znaky a symptomy autismu, projevy onemocnění, přidružené poruchy a jiné poruchy autistického spektra (Atypický autismus, Aspergerův syndrom, Dětská dezintegrační porucha a Rettův syndrom). Také jsou zde uvedeny diagnostické …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with people with children's autism and autism spectrum disorders. The theoretical part is focused on the historical development and the current concept of autism, signs and symptoms of autism, symptoms of the disease, associated disorders and other autism spectrum disorder (Atypical autism, Asperger's syndrome, a disorder of the disintegrating for children and Rett syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Štěpánka. Ergoterapie u dítěte předškolního věku s diagnózou autismus. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie