BcA. Martin David, DiS.

Bakalářská práce

Problematika výuky nevidomých v oboru hra na příčnou flétnu

The problems of teaching the blind in the field of play the flute
Anotace:
Anotace Problematika výuky nevidomých v oboru hra na příčnou flétnu. Těžištěm bakalářské práce je popsání metodických postupů při výuce nevidomých ve hře na příčnou flétnu. Nejprve nahlížíme do historie vývoje začlenění nevidomého člověka do společnosti, otevírá se nám náhled do dějin Braillova písma a notopisu, jakožto prostředku pro vzdělávání. Hlavní kapitola začíná přehledem všech dispozic u nevidomého …více
Abstract:
Annotation The problems of teaching the blind in the field of play the flute. The focus of the bachelorgen thesis is describe the methods of teaching blind people how to play the flute. First the thesis looks into the history of the development of integration of blind people into society, it opens us an outlook into the history of braille notation as the means of education. The main part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
  • Oponent: doc. František Kantor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/tonzd/