Tomáš Bilík

Bachelor's thesis

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Abstract:
Tématem bakalářské práce je problematika soudní kontroly veřejné správy v České republice. Hlavní zaměření práce je na oblast soudní kontroly, která je vykonávána především v rámci správního soudnictví, v omezené míře také obecnými soudy a zejména Ústavním soudem. Cílem práce je vymezení jednotlivých typů žalob ve správním soudnictví s odkazem na relevantní judikaturu. Druhá část práce je věnována …more
Abstract:
This bachelor work has been focused on the problematic of the judistical control of public administration in the Czech republic, especially of the justice control that is performed mainly by administrative tribunals, civil courts and Constitutional court especially, as well. The primary aim of this bachelor work is the definition of every single action of the administrative juridical system with reference …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Radislav Bražina

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta