Bc. Petra Opekarová

Bakalářská práce

Ekonomika a zdroje prostředků Islámského státu

Economy and the funding resources of the Islamic State
Anotace:
Tato bakalářská práce je zpracována formou případové studie, zabývající se zdroji prostředků organizace Islámský stát (IS) a jeho ekonomikou. V úvodní části jsou stručně uvedeny základní charakteristiky Islámského státu a taktéž historický vývoj diskutováného aktéra, včetně nejdůležitějších milníků. Tato fakta jsou uvedeny s cílem kontextuálního uvedení do dané problematiky a tudíž snadnějšího pochopení …více
Abstract:
This bachelor thesis in form of a case study aims to introduce the economics and funding resources of the Islamic state. In the first part, there are the basic characteristics if the Islamic state mentioned and also, the historic evolution of the discussed actor including the most important milestones. These facts are mentioned mainly to make the understanding of the thesis easier. The following informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.