Mojmír JANÁK

Bakalářská práce

Kriminalistický experiment při objasňování a vyšetřování násilné trestné činnosti

Criminology experiment for clarification and investigation of violent crime
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využíváním metody kriminalistického experimentu v souvislosti s objasňováním a vyšetřováním, zejména násilné trestné činnosti, které koná policejní orgán. Stručně popisuje násilné trestné činy a některé související pojmy problematiky. Rovněž je i proveden exkurz do historie kriminalistiky a kriminalistického experimentu. Především pojednává o obecném popisu problematiky využívání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of using a method of criminal experiment in connection with solving and investigation of violent criminal act, which is performed by the police force. It briefly describes violent criminal acts and some interconnected concepts of this problem. There is also en excursus to the history of criminal science and the criminal experiment. The thesis discusses general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁK, Mojmír. Kriminalistický experiment při objasňování a vyšetřování násilné trestné činnosti. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Práce na příbuzné téma