Mojmír JANÁK

Bachelor's thesis

Kriminalistický experiment při objasňování a vyšetřování násilné trestné činnosti

Criminology experiment for clarification and investigation of violent crime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využíváním metody kriminalistického experimentu v souvislosti s objasňováním a vyšetřováním, zejména násilné trestné činnosti, které koná policejní orgán. Stručně popisuje násilné trestné činy a některé související pojmy problematiky. Rovněž je i proveden exkurz do historie kriminalistiky a kriminalistického experimentu. Především pojednává o obecném popisu problematiky využívání …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of using a method of criminal experiment in connection with solving and investigation of violent criminal act, which is performed by the police force. It briefly describes violent criminal acts and some interconnected concepts of this problem. There is also en excursus to the history of criminal science and the criminal experiment. The thesis discusses general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANÁK, Mojmír. Kriminalistický experiment při objasňování a vyšetřování násilné trestné činnosti. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social pathology and Logistics of Terrain Hazard Situation

Theses on a related topic