Bc. Veronika Hrošová

Diplomová práce

Analýza procesu adaptace nových pracovníků v konkrétní organizaci

Assessment of work adaptation system in concrete organisation
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá procesem adaptace nových pracovníků v konkrétní organizaci XY, která je zadavatelem výzkumu. Cílem práce je zjistit co v průběhu procesu adaptace nových pracovníků v organizaci XY podporuje nebo naopak brání v dosahování čtyř organizací stanovených cílů. Práce je tedy pojata jako případová studie a zároveň jako procesně – výsledková evaluace. V rámci této případové …více
Abstract:
The present thesis examines the process of adaptation of new employees in a particular organization XY, which is the authority of research. The aim is to find out what in the process of adaptation of new employees in the organization supports or defending in achieving the four organizations set objectives. Labour is thus conceived as a case study as well as a process - results evaluation. In this case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje