Bc. Lucie ŘEPKOVÁ

Diplomová práce

CSR jako součást etického řízení vybrané firmy

CRS as a part of the ethical strategy of selected company
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza povědomí českých zákaznic o CSR projektech/aktivitách společnosti L´Oreál a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou zpracovány základ-ní pojmy vztahující se k etickému řízení a konceptu Corporate Social Responsibility. V praktické části je představena společnost L´Oreál, nástroje etického řízení a hlavní cílové skupiny společnosti. Poslední kapitola praktické …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of czech customer´s awareness of CSR pro-ject/activities of company L'Oreal and its impact on purchasing behavior. The theoretical part presents information related to ethical management and the concept of Corporate So-cial Responsibility. The practical part presented basic facts about L'Oreal, its ethical tools and the main target groups. The practical part also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18420

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEPKOVÁ, Lucie. CSR jako součást etického řízení vybrané firmy. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace