Bc. Lucie ŘEPKOVÁ

Master's thesis

CSR jako součást etického řízení vybrané firmy

CRS as a part of the ethical strategy of selected company
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza povědomí českých zákaznic o CSR projektech/aktivitách společnosti L´Oreál a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou zpracovány základ-ní pojmy vztahující se k etickému řízení a konceptu Corporate Social Responsibility. V praktické části je představena společnost L´Oreál, nástroje etického řízení a hlavní cílové skupiny společnosti. Poslední kapitola praktické …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of czech customer´s awareness of CSR pro-ject/activities of company L'Oreal and its impact on purchasing behavior. The theoretical part presents information related to ethical management and the concept of Corporate So-cial Responsibility. The practical part presented basic facts about L'Oreal, its ethical tools and the main target groups. The practical part also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Identifier: 18420

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEPKOVÁ, Lucie. CSR jako součást etického řízení vybrané firmy. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe