MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.

Disertační práce

Zdatnost a kvalita života pacientů, kteří v dětství prodělali léčbu pro hematoonkologické onemocnění

Fitness and quality of life of the patients who had a treatment for hematooncological childhood diseases
Anotace:
Úvod: Dramatický vývoj a pokrok v léčbě vede k nárůstu počtu přežívajících a vyléčených onkologických pacientů léčených v dětském věku. Proto se klade velký důraz na pozdní následky terapie a kvalitu života. Únava a snížená fyzická aktivita jsou jedním z nejčastějších symptomů, který nemocní uvádějí. Nejzávažnějším z pozdních následků je kardiotoxicita, která má též vliv na fyzickou zdatnost. Až 100 …více
Abstract:
Introduction: Advances in the treatment have increased the survival rate of children and adolescents with cancer dramatically. Attention has been directed increasingly toward treatment related sequelae and their effect on quality of life (QoL). Fatigue with decreased physical acitivity is one of the most common and distressing symptoms experienced by cancer patients. The most important treatment-related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 3. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie