Theses 

Vliv koncepce rozvojové spolupráce na unijní úrovni na utváření koncepce rozvojové spolupráce "nových" členských zemí EU – Bc. Libor Rosenzweig

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Libor Rosenzweig

Diplomová práce

Vliv koncepce rozvojové spolupráce na unijní úrovni na utváření koncepce rozvojové spolupráce "nových" členských zemí EU

Impact of the Conception of the Development Co-operation at the Union Level on Formation of the Conception of the Development Co-operation of the 'new' EU Member States

Anotace: Práce se zabývá dopadem pravidel EU na oblast koncepce rozvojové spolupráce České republiky, Maďarska, Polska, Slovenské republiky a Slovinska. V textu jsou využity tři modely evropeizace kolektivu autorů pod vedením Franka Schimmelfenniga a Ulricha Sedelmeiera. Otázka, ke kterému modelu vlády předmětných zemí inklinují, je zodpovídána na základě analýzy strategických materiálů, aktérů spravujících oblast rozvojové spolupráce, nevládních neziskových organizací, vlivu mezinárodních subjektů a postojů vlád zkoumaných zemí k dopadu pravidel EU na koncepce rozvojové spolupráce. Rozbor současného stavu přináší objasnění převažující inklinace vlád zkoumaných zemí.

Abstract: The thesis deals with the impact of the EU rules on the sphere of the conception of development cooperation of the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, and Slovenia. In the text, there have been using three models of europeanization of the group of authors leading by Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier. The question to which model the target governments of the surveyed countries incline is answered by the analysis of strategic materials, actors managing the field of development cooperation, NGOs, impact of international actors on the conceptions of development cooperation and stances of the target governments on the influence of the EU rules on the conceptions of development cooperation. The analysis of the current situation clarifies the prevailing inclinations of the target governments.

Klíčová slova: evropeizace, rozvojová spolupráce, „nové“ členské země EU, Europeanization, development cooperation, “new” EU member states

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz