Jaroslav Vrkoč

Diplomová práce

Analýza zastoupení a míry spolupráce klíčových aktérů rozvoje venkova v rámci Místních akčních skupin v České republice

Analysis of representation and cooperation rate of key participants in rural development within Local Action Groups in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu struktury členských základen všech Místních akčních skupin v České republice z pohledu identifikace míry zastoupení veřejného, respektive soukromého sektoru. Dále jsou analyzovány činnosti a postupy MAS. Cílem práce je verifikace hypotézy: Členské základny MAS v ČR stále fakticky tvoří především veřejný sektor a v porovnání s programovým obdobím 2007–2013 nedošlo …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the structure of membership bases of all Local Action Groups (LAGs) in the Czech Republic, determining their public versus private sector ratio. Furthermore, activities and procedures of LAGs are analyzed. The aim of this paper is to verify the following hypothesis: “Public sector accounts for most of LAGs member bases in the Czech Republic. In comparison with the program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80789