Mgr. Matěj Karolyi

Bachelor's thesis

Webový informační systém pro odpadové hospodářství

Web information system for waste management
Abstract:
V bakalářské práci je analyzován stav legislativy týkající se odpadového hospodářství v České republice. Dále se práce zabývá návrhem a implementací prototypu webového informačního systému pro odpadové hospodářství podniku s více provozovnami, k němuž uživatelé přistupují prostřednictvím webového prohlížeče. Prototyp systému byl konzultován v organizaci s více provozovnami a implementován tak, aby …more
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the waste management law in Czech republic. Furthermore, the thesis describes a design and an implementation of a web information system prototype for waste management for enterprises with multiple subsidiaries. Users can access the application through a web browser. The prototype of the system was consulted in an organization with multiple establishments and implemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky