Bc. Barbora Čáslavská

Master's thesis

Dynamika akomodace a zornicové reakce u zdravých subjektů po aplikaci vysoce ředěného atropinu používaného ke zpomalení myopizace

Dynamics of accommodation and pupillary response in healthy subjects after application of highly diluted atropine used to myopia control
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vedlejšími účinky aplikace vysoce ředěného atropinu, který se používá ke zpomalení progrese myopie. Mezi zkoumané nežádoucí účinky patří vliv vysoce ředěného atropinu na velikost zornice za fotopických i mezopických podmínek a vliv na parametry dynamiky akomodačního děje. Teoretická část práce obsahuje kapitoly zaměřené na myopii, jejíž prevalence se celosvětově zvyšuje …more
Abstract:
The thesis is focused on side effects of local application of highly diluted atropine which is used to myopization control. Specifically, thesis deals with the effect of highly diluted atropine on photopic and mesopic pupil size and the effect on dynamics of accommodation. The theoretical part contains chapters which deal with myopia which prevalence increase worldwide, atropine and its specifics in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry

Theses on a related topic