Bc. Barbora Čáslavská

Diplomová práce

Dynamika akomodace a zornicové reakce u zdravých subjektů po aplikaci vysoce ředěného atropinu používaného ke zpomalení myopizace

Dynamics of accommodation and pupillary response in healthy subjects after application of highly diluted atropine used to myopia control
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vedlejšími účinky aplikace vysoce ředěného atropinu, který se používá ke zpomalení progrese myopie. Mezi zkoumané nežádoucí účinky patří vliv vysoce ředěného atropinu na velikost zornice za fotopických i mezopických podmínek a vliv na parametry dynamiky akomodačního děje. Teoretická část práce obsahuje kapitoly zaměřené na myopii, jejíž prevalence se celosvětově zvyšuje …více
Abstract:
The thesis is focused on side effects of local application of highly diluted atropine which is used to myopization control. Specifically, thesis deals with the effect of highly diluted atropine on photopic and mesopic pupil size and the effect on dynamics of accommodation. The theoretical part contains chapters which deal with myopia which prevalence increase worldwide, atropine and its specifics in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma