Jakub Kříha

Bakalářská práce

Downloading contracts from register of contracts

Stahování smluv z registru smluv
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT prací pro státní instituce. Mezi cíle mé práce patří představení projektu ceníku, návrh fungování stahovacího skriptu, vytvoření skriptu, popsání navazujících postupů zpracování dat, vyzkoušení skriptu …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is development of a script for downloading and filtering entries from public registry of contracts of Ministry of the interior of the Czech Republic. This thesis is part of a project to create price-list of ICT work for state institutions. The goals of this thesis include introduction of the price-list project, draft of download script's functionality, description …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Lucie Šperková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69735

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika