Mgr. Lenka Kristková

Bachelor's thesis

Hodnotová orientace a postoje dospívajících dětí v pěstounských rodinách v porovnání s dospívajícími v "normálních" rodinách

Value orientation and attitude of adolescents in foster family as compared to adolescents in "standard" family
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována hodnotové orientaci a postojům dospívajícím v pěstounské rodině a dospívajícím v normální rodině, a jejich porovnání. Teoretická část pojednává o obecném pojetí rodiny, seznamuje se systémem náhradní rodinné péče u nás, a to především se systémem pěstounské péče. Práce umožňuje nahlédnout do historie i současnosti pěstounské péče. Další téma, kterému se věnuje teoretická …viac
Abstract:
This dissertation is devoted to value orientation and attitudes of adolescent in foster - family and adolescent in normal family and their comparison. Theoretical part describes family, its functions and introduces the system of alternative family care in Czech republic, especially foster care. Publication makes it possible to peep into history and present of foster care. Next topics are period of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2008
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta