Ing. Petr Janás

Diplomová práce

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) na nových \nl{}typech kolon

Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) on new column types
Anotace:
Práce byla zaměřena na změření retenčních dat fenolických kyselin a flavonoidních látek a optimalizaci separačních podmínek na nové koloně s hydrosilovaným silikagelem a navázanými hydrofobními fenylovými skupinami jako stacionární fází - Cogent Phenyl Hydride. Díky navázaným hydrofóbním skupinám kolona vykazuje duální retenční mechanismus HILIC a RP a je selektivní pro látky s aromatickým kruhem.
Abstract:
This work was focused on phenolic acids and flavonoid compounds retention data measurement and on separation conditions optimalization on the new column with hydrosilated silica and bonded phenyl phases as a stationary phase - Cogent Phenyl Hydride. Due to these bonded hydrophobic phases shows column HILIC/RP dual retention mechanism and is selective for compounds with aromatic rings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janás, Petr. Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) na nových \nl{}typech kolon. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická