Tereza JANDEJSKOVÁ

Bakalářská práce

Samostatný pohyb a prostorová orientace dětí se zrakovým postižením v předškolním vzdělávání

Separate movement and spatial orientation of children with visual impairment in preschool education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětí předškolního věku se zrakovým postižením, a to s důrazem na jejich prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Základním předpokladem k samostatnému životu osoby se zrakovým postižením je její orientace a samostatný pohyb především ve známém, ale i neznámém prostředí s využitím kompenzačních pomůcek nebo doprovázející osoby. K tomu, aby orientace člověka …více
Abstract:
The thesis deals with the problematic of preschool age children with visual impairment and that with emphasis on their spatial orientation and their independent movement. The basic premise to independent life of a person with visual impairment and its orientation and independent movement mostly in known but also unknown environment and that with utilization of compensatory aids or accompanying person …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDEJSKOVÁ, Tereza. Samostatný pohyb a prostorová orientace dětí se zrakovým postižením v předškolním vzdělávání. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r061a0 r061a0/2
20. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.