Theses 

Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení – Bc. Tereza Čtvrtníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Tereza Čtvrtníková

Bakalářská práce

Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení

Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution

Anotace: Cílem této bakalářské práce „Podniková logistika: Analýza problému a návrh řešení“ je určit slabé místo v dodavatelsko-odběratelském řetězci u vybraného podniku – v tomto případě společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány poznatky z podnikové logistiky a druhy zajištění dodávek. V další praktické části jsou poté tyto poznatky aplikovány na návrhy pro zlepšení situace, v závěru pak určeno konečné rozhodnutí o výběru vhodnější varianty.

Abstract: The goal of this bachelor thesis „Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution“ is to assess bottlenecks of the currently used logistics process of company HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. This thesis includes theoretical part where knowledge of business logistics and sourcing are described and then applied on the company in practical part. In the end of the practical part, some recommendations are set based on conclusion from the analysis.

Klíčová slova: distribuční logistika, dočasný insourcing, dimenzionální analýza, přeprava, přepravní náklady, distrobution logistics, temporary insourcing, dimensional analysis, shipping, shipping cost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 10:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz