Bc. Tereza Čtvrtníková

Bakalářská práce

Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení

Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution
Anotace:
Cílem této bakalářské práce „Podniková logistika: Analýza problému a návrh řešení“ je určit slabé místo v dodavatelsko-odběratelském řetězci u vybraného podniku – v tomto případě společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány poznatky z podnikové logistiky a druhy zajištění dodávek. V další praktické části jsou poté tyto poznatky aplikovány na návrhy pro …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis „Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution“ is to assess bottlenecks of the currently used logistics process of company HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. This thesis includes theoretical part where knowledge of business logistics and sourcing are described and then applied on the company in practical part. In the end of the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management