Bc. Blanka Odutová

Bakalářská práce

Rozvoj veřejné Městské knihovny v Ivančicích v živé komunitní a vzdělávací centrum města

Development of the Municipal Public Library of Ivančice towards a lively Community and Education Centre of the Town
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Rozvoj veřejné Městské knihovny v Ivančicích v živé komunitní a vzdělávací centrum města“ se zabývá problematikou rozvoje komunitních a vzdělávacích aktivit v této konkrétní instituci. V první části práce jsou vysvětleny teoretické pojmy, které se týkají komunitních knihoven, knihoven jako komunitních center v občanské společnosti, komunitních činností, využití projektové …více
Abstract:
The bachelor’s thesis “Development of the Municipal Public Library of Ivančice towards a lively community and education centre of the town” deals with the issue of developing community and educational activities in this particular institution. The first part of the thesis explains theoretical concepts pertaining to community libraries, libraries as community centres of civic society, community activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta