Juraj Bilený

Bakalářská práce

Role zpětné vazby v řízení zpětných toků

The role of feedback in reverse flows management
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze the role of feedback in reverse flows management. Theoretical part focuses on important theoretical terms and theories related to the topic of reverse flows, feedback and complaints, which are then used in the empirical part. Empirical part consists of research of usage of reverse flows and feedback in specific company and aims to help the company to be more efficient …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analýza roly spätnej väzby v riadení spätných tokov. Teoretická časť sa zameriava na dôležité teoretické pojmy a teórie, ktoré sa týkajú spätných tokov, spätnej väzby a reklamácií, ktoré sú následne využité v empirickej časti. Empirická časť sa skladá z výskumu využitia spätných tokov a spätnej väzby v konkrétnom podniku a jeho cieľom je podniku pomôcť zefektívniť svoju …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.