Maroš Koval´

Bakalářská práce

Úloha a význam štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii

Role and importance of standards for service quality in gastronomy
Abstract:
Abstract KOVAĽ, Maroš.Role and importance of standards for service quality in gastronomy. [Bechelor´s Dissertation]The Institute of Hospitality Management. Prague: 2013. 55 p. The main topic of the thesis is definition of role and importance of standards for quality in gastronomy. It contains basic characteristics of concepts in given area (quality, standards, gastronomy). We can consider quality as …více
Abstract:
Abstrakt KOVAĽ, Maroš. Úloha a význam štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2013.55 s. Hlavnou témou bakalárskej práce je definovanie úlohy a významu štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii. Obsahuje základné charakteristiky pojmov z danej oblasti (kvalita, štandardy, gastronómia). Kvalitu môžeme považovať za niečo čo sme schopní vnímať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze