Bc. Zdeněk Blažek

Diplomová práce

Využití inovovaných hnojivových a stimulačních prostředků při zalesňování v PLO 30 - Drahanská vrchovina

Use of innovated fertilizer and stimulants in afforestation in PLO 30 - Drahanská vrchovina
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je poloprovozní výzkumný projekt, který byl založen s cílem zjistit využitelnost inovovaných hnojivových a stimulačních prostředků. Šetření bylo zaměřeno na růst a vývoj smrkových kultur. Tato Diplomová práce navazuje na moji Bakalářskou práci a jejím účelem je rozšířit data o další dva roky měření, a především doplnit výzkumný projekt o vybrané pedochemické charakteristiky …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a semi-operational research project, which was established with the aim to find out the usability of innovated fertilizers and stimulants. The survey was focused on the growth and development of spruce cultures. This diploma thesis builds on my bachelor thesis and its purpose is to extend the data for two more years of measurement and, above all, to complete a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta