Bc. Klára Pučalíková

Bakalářská práce

Otevřená společnost a její nepřátelé

The Open Society and Its Enemies
Anotace:
Ve své bakaláské práci jsem se pokusila piblížit vybrané myšlenky rakouského filosofa a sociologa, sira Karla R. Poppera, týkající se pevážn jeho názor na spolenost. Popper se stal horlivým obhájcem myšlenky otevené spolenosti a kritikem všech, kteí se podle nj snažili tuto myšlenku potlait. V knize Bída historicismu Popper kriticky hodnotí historicismus a odmítá jej jako nelegitimní vdeckou metodu …více
Abstract:
In my thesis I am dealing with some ideas of the Austrian philosopher and sociologist, sir Karl R. Popper. I focus predominantly on his views on society. Popper has become an obdurate defender of the idea of an open society and criticised those that rejected it. In The Poverty of Historicism he refuses historicism as a legitimate scientific method, which in his view is founded on a mistaken belief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií