Veronika Grézlová

Bakalářská práce

Očekávání žen různého věku spojené s narozením prvního dítěte

Expectations of Women of Different Ages Associated with the Birth of their First Child
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednávající o očekávání žen různého věku spojeným s narozením prvního dítěte je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá psychickou podporou matky v těhotenství, během porodu a v šestinedělí, která má zajisté vliv na zkoumané očekávání. Dále je zde zmíněno odkládání mateřství související se stoupajícím věkem rodiček. V praktické části je v tabulkách …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an expectations of women of different ages associated with the birth of their first child is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor thesis deals with a psychical support of the mother in pregnancy, during labour and in the childbed, which surely affects an investigated expectations. There is also mentioned a postponing motherhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grézlová, Veronika. Očekávání žen různého věku spojené s narozením prvního dítěte. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka