Ing. David ROHLÍK

Diplomová práce

Benchmarking, sběr a vizualizace dat v systému AVG Technologies

Benchmarking, data collection and visualization of the AVG Technologies system\nl{}
Anotace:
Cílem práce je vytvoření vhodného systému pro spuštění testů, které budou schopny naměřit data, jež budou odeslány do centrálního úložiště, kde budou dále zpracovány a provedena jejich následná vizualizace. V průběhu textu jsou představeny technologie, které byly pro tento systém využity. V textu je též představena problematika benchmarkingu a je uvedeno několik současných systému, které jsou pro podobné …více
Abstract:
The goal of this work is to create an appropriate system to start tests which will be able to measure performance and testing data. This data will be sent to the central repository, where it will be processed and will be used for the data visualization. In the text, there is benchmarking dilemmas introduced together with some current systems intended for similar purposes. My system is projected to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2010
Identifikátor: 17034

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROHLÍK, David. Benchmarking, sběr a vizualizace dat v systému AVG Technologies. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe