Jana Holubářová

Diplomová práce

Daňová konkurence u daně korporací v nových členských zemích EU

Tax Competition in the Corporate Tax Area in New Member States of the EU
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňové konkurence, především na území Evropské Unie. Jsou vymezeny pojmy daňová harmonizace a koordinace, škodlivá daňová konkurence a směřování Evropské Unie v harmonizaci korporátních daní. K analýze daňové konkurence u daní korporací jsou využity statutární i implicitní daňové sazby, které lépe vystihují skutečnou míru zdanění. Sazby jsou porovnávány …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with tax competition, especially in the European Union. There are explained concepts of tax harmonization and coordination, harmful tax competition and a tendency of the European Union to harmonization in corporate tax area. Statutory tax rates and implicit tax rates, which are better for measurement of real taxation, are used for analysis of tax competition in corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Květa Kubátová
  • Oponent: Lukáš Teklý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22316

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika