Jarmila KOPEČNÁ

Bakalářská práce

Vliv ošetřovatelské péče o terminálně nemocné na psychiku sester

Effect of nursing care of a terminal unwelt to the nurse psyche
Anotace:
Ve své práci se zabývám problematikou terminálně nemocných a vlivem péče o ně na psychiku sester. Na úvod práce se věnuji problematice terminálně nemocných a vymezuji, kdo to vlastně terminálně nemocný je. V další kapitole pracuji s pojmem smrt a rozebírám ji z několika pohledů. Zmiňuji se také o euthanázii, dysthanázii a paliativní péči. Následuje problematika psychologie práce, ve které se zabývám …více
Abstract:
In my work I am engaged in problems of terminal sicks and the ways how a care of them influences psyche of nurses. At the beginning of the work I am engaged in problems of terminal sicks and I delimed who is actnally a terminal sick. In the next chapter I work with the term death and I analyze it from some points of wiews. I also menti on euthanasia, dysthanasia and palliative care. Then follows problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
Zveřejnit od: 30. 5. 2008
Identifikátor: 8125

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Kovářová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČNÁ, Jarmila. Vliv ošetřovatelské péče o terminálně nemocné na psychiku sester. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra