Tereza Zivčáková

Bachelor's thesis

Využití metod podporujících resilienci dítěte v rámci primární prevence rizikového chování u dětí v dětských domovech.

The use of methods supporting children's resilience within the primary prevention of risk behaviour of children in children's homes.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem resilience a jejími metodami v dětských domovech, v rámci primární prevence rizikového chování. V praktické části najdeme definice základních pojmů a metody, jakými lze podpořit psychickou odolnost. Praktická část je realizovaná metodou rozhovoru a v poslední části práce najdeme shrnutí výsledků, které byly pomocí rozhovoru získány.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the topic of resilience and its methods in children's homes, within the primary prevention of risk behaviour. In practical part we find definitions of basic terms and methods, how to support resilience. The practical part is realized by the method of the interview and in the last part of the work we find a summary of the results that were found out by the interview.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gm2es/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedúci: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě