Jan Horáček

Bakalářská práce

Systém automatické kalibrace modelového železničního vozidla

Model Railway Vehicle Automatic Calibration System
Anotace:
S příchodem moderních počítačově řízených modelových kolejišť vyvstávají mnohé problémy spojené s automatizací provozu. Jedním z těchto problémů je synchronizace rychlostí a brzdných křivek digitálně řízených hnacích vozidel, která je nutná pro bezpečný a bezkolizní automatický provoz na kolejišti. Tato práce implementuje jeden z možných přístupů k řešení tohoto problému: navrhuje vlastní detektor …více
Abstract:
There are many interesting challenges coming up with the computer-based model railroad control systems. The problem of speed and breaking curve synchronization of a model railroad vehicles is one of these challenges. This thesis implements one of the possible approaches to the problem: it presents a novel self-made detector for a model railroad speed measurement – a so called measurement car. The measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Čulen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma