Bc. et Bc. Kristýna Kotasová

Bachelor's thesis

Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením

Offer and availability of social services focused on help families caring for child with mental disability
Abstract:
Tato práce se zabývá postojem, který zaujímají rodiče dětí s mentálním postižením k nabídce a dostupnosti sociálních služeb, které mohou při péči o své dítě využít. V teoretické části jsou konceptualizovány stěžejní pojmy práce, kterými jsou mentální postižení, rodina dítěte s mentálním postižením, sociální služby pro osoby s mentálním postižením, postoj a kritérium nabídky a dostupnosti služeb. Výzkum …more
Abstract:
This thesis deals with the attitude occupied by the parents of children with mental disabilities to offer and availability of social services, which they could use in caring for their child. In a theoretical part of thesis there are described mental retardation, family with child with mental disability, social services for people with mental disabilities, attitude and criterior supply and availability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Smutná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií