Bc. Barbora Dacíková

Bakalářská práce

Rozštěpový pacient v praxi dentální hygienistky

Patient with lip and palate cleft in a care of dental hygienist
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje rozštěpovou vadu od jejího vzniku, přes multidisciplinární spolupráci odborníků až po opatření v ordinaci dentální hygienistky. Klade velký důraz na prevenci, spolupráci s dentální hygienistkou a vytyčuje základní problémy provádění ústní hygieny v důsledku rozštěpové vady. Praktická část zkoumá úroveň provádění domácí ústní hygieny, používání dentálních pomůcek a teoretických …více
Abstract:
Bachelor thesis summarizes cleft disorders from the formation, multidisciplinary team work of medical professionals to the care in the dental hygienist's office. It emphasizes prevention, cooperation with a dental hygienist and outlines basic challenges of dental hygiene practice due to cleft disorders. Practical part examines levels of dental hygiene practice at home, use of dental hygiene aids and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Bc. Beatrice Bogarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.