Bc. Anna Vitáčková

Bakalářská práce

Art v rocku: rocková hudba jako umění

Art in Rock: Rock Music as a Form of Art
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rockovou hudbou, o níž se zde uvažuje jako o umění a do které kategorie umění patří. Nejprve je popsán rockový vývoj. Vybrány jsou kapitoly, které zaujímají v rockové historii důležitou pozici (Bill Haley, Elvis Presley, pozdější tvorba Beatles) nebo oblasti, ve kterých se vyskytují i významné mimohudební aspekty (surfing scéna, sanfranciská scéna). Následující část je pak …více
Abstract:
This diploma thesis Art in rock: rock music as a form of art deals with rock music which is considered to be a form of art, and which kind of art rock music belongs to. Firstly, the rock development is described. We focus on the most important personalities of rock history only; (there are: Bill Haley, Elvis Presley, later production of Beatles) or fields where notable nonmusical aspects can be found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika