Bc. Eva Lalkovičová

Diplomová práce

La problemática de la traducción de los elementos culturales en la obra de G. García Márquez desde la perspectiva de la teoría de comunicación

Issues Concerning the Translation of the Realia in the Work of G. García Márquez from the Theory of Communication Perspective
Abstract:
The thesis is focused on problems of translation of the realia in the short story "El rastro de tu sangre en la nieve" by Gabriel García Márquez. It is based on Milan Hrdlička`s theory of communication in translation and it also maps the perspective of cultural differences based on the theory formulated by Slovak translatologist Braňo Hochel which concerns the aspect of time and space of literary work …více
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice překladu kulturních prvků v povídce "El rastro de tu sangre en la nieve" od Gabriela Garcíi Márqueze. Opírá se přitom o teorii bohemisty Milana Hrdličky o komunikaci v překladu a sleduje také hledisko kulturních rozdílů s oporou teorie slovenského translatologa Braňa Hochela o času a prostoru literárního díla. V praktické části se práce věnuje literární a diskurzivní …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta