Michal Tomáš

Bachelor's thesis

Československá dekretální normotvorba 1940-1945

Czechoslovak lawmaking of decrees 1940-1945
Abstract:
Práce se zabývá tématem dekretální normotvorby, které je stále velmi aktuální a zasahuje i do současných česko - německých vztahů. Z německé strany se od pádu železné opony stále ozývají požadavky sudetských Němců na revizi československé válečné a poválečné historie pod vágním heslem "zrušit Benešovy dekrety." S pojmem "Benešových dekretů" je spojen silný mýtus jak české, tak především německé veřejnosti …more
Abstract:
This thesis deals with the theme of decree lawmaking, which is still very actual and it also interfere to present Czech - German relations. Since the fall of the Iron Curtain, the German side, represented by the Sudeten Germans, have been constantly requiring revision of Czechoslovak war and postwar history under the vague slogan "abolish the Benes's Decrees." There is a strong myth connected with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Jan Rataj
  • Reader: Antonín Háka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31434