Ludmila POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Syndrom rizikového chování

Risk bahaviour syndrom
Anotace:
Práce se zabývá problematikou syndromu rizikového chování v dospívání a jeho prevencí. Analýza dat získaných ve výzkumné části poskytuje informace o výskytu a vzájemné souvislosti rizikového chování mezi žáky posledních ročníků základní školy, studentů prvních a druhých ročníků střední školy a studentů pátého ročníku osmiletého gymnázia. Cílem diplomové práce je: - představení - identifikace - posouzení …více
Abstract:
The work deals with the syndrome of risk behavior in adolescence and its prevention. Analysis of data obtained in the research section provides information on the prevalence and interrelationship of risk behaviors among students last year of elementary school students in first and second years of secondary school and students in fifth year of the secondary school. The aim of this thesis is: - Presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Helena Hortová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Ludmila. Syndrom rizikového chování. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta