Bc. Lucie Šabatková

Diplomová práce

Alkohol, cigarety, marihuana a hraní počítačových her u žáků ZŠ

Alcohol, cigarettes, marijuana and playing computer games at primary school pupils
Anotace:
Autorka se ve své práci věnuje problematice konzumace vybraných návykových látek a hraní počítačových her u žáků ZŠ. Jako cíl si vymezila zjistit četnost užívání návykových látek vzorkem žáků základních škol. Dále má práce ukázat, jak velká je u respondentů záliba v hraní počítačových her. Práce má též dospět k závěru, zda jsou nezletilí žáci informováni o rizicích spojených s užíváním návykových látek …více
Abstract:
The author of the diploma thesis deals with the issue of consumption of chosen addictive drugs and playing computer games at primary school students. As a objective of diploma thesis is defined to determine the frequency of use of the above-mentioned addictive substances on sample of students in primary schools. Next objective of thesis is to show how frequently the respondents are playing computer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta