Theses 

Člověk, smrt a onen svět v čase baroka – Mgr. Zdeněk DUDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zdeněk DUDA

Diplomová práce

Člověk, smrt a onen svět v čase baroka

The Man, Death and Other World in the time of baroque

Anotace: Diplomová práce řeší otázku tzv. posledních věcí člověka, tedy téma smrti, umírání a představ o tomto a onom světě, a to především v první a ve druhé třetině 18. století v prostředí jihočeského města Písku. Problematika posledních věcí člověka je zde studována na příkladu dvou možných dobových diskursů, a sice diskursu pololidového a lidového. Dobový lidový diskurs byl konstruován na základě analýzy píseckých měšťanských testamentů ze třicátých let 18. století, jako prameny dobového pololidového diskursu byly využity knihy příprav na dobrou smrt a kancionály. Tento a onen svět se prostupovaly především v čase pohřbu; všemohoucí Bůh skrze smrt a rituál pohřbu vstupoval na tento svět a zjevoval svou spravedlnost i své milosrdenství. Skutečnost barokního světa byla pohřebními obřady v rovině lidového diskursu stále znovu potvrzována a přijímána.

Abstract: The thesis deals the question of the last things of man, so the theme of the death, dying and imagines about the world and the other world, especially in the first and the second third of the 18th century in the South Bohemian town of Písek. The themes of the last things of man are studied on the example of two possible contemporary discourses, namely the semipopular and popular discours. The contemporary popular discours was constructed by the analysis of testaments of town people of Písek from the thirties of the 18th century, as the resources of the semipopular discours books ars moriendi and hymn-books were used. The world and the other world diffused especially in the time of the funeral; the almighty God was usually coming into the world through the death and the ritual of the funeral and manifested his fairness and grace. In the view of the popular discours the reality of baroque world was still confirmed and accepted by the funeral ceremonies again.

Klíčová slova: baroko, poslední věci člověka, diskurs, ars moriendi, kancionál, měšťanské testamenty, smrt, onen svět, tento svět

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2009
  • Identifikátor: 12790

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rudolf Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

DUDA, Zdeněk. Člověk, smrt a onen svět v čase baroka. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz