Bc. Zuzana Dudková

Diplomová práce

Daňové reformy a jejich vliv na vybraný podnikatelský subjekt

Tax reforms and their influence on selected business entity
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na téma „Daňové reformy a jejich vliv na vybraný podnikatelský subjekt“. Cílem práce je na základě kvantifikace dopadu vybraných daňových reforem, respektive daní na vybraný podnikatelský subjekt, navrhnout jejich optimální změnu, resp. optimalizaci. Teoretická část obsahuje teoretické aspekty týkající se role daní v českém národním hospodářství a popis vybraných daní …více
Abstract:
This thesis si focused on the topic „Tax reforms and their influence on selected business entity“. The aim of the work si based on the quantification of the impact of selected tax reform, or taxes on selected business entity propose their optimal change, respectively optimization. The theoretical part includes aspects related to the role of taxes in the Czech national economy and a description of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní