Bc. Zoltán Strcuľa

Bakalářská práce

Automatický parsing Windows Event Logu

Automatic Parsing of Windows Event Log
Abstract:
This work is dealing with events processing. The basic concepts associated with log and logging is explained. Work proposes a tool to extract individual schemas of events from the Windows Event Log internal database. Work defines a set of parsing rules to customize event conversion to the desired format using the NXLog and the Logstash log management tools.
Abstract:
Táto práca sa venuje spracovaniu udalostí. Vysvetľuje základné pojmy spojené s logom a logovaním. Navrhuje nástroj na extrahovanie individuálnych schém udalostí z internej databázy služby Windows Event Log. Definuje sadu parsovacích pravidiel na vlastný prevod udalostí do požadovaného formátu pomocou nástrojov NXLog a Logstash na správu logu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma