Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Barevná kalibrace fotometrického systému

Abstract:
Bakalárská práce se zabývá barevnou kalibrací fotometrického systému. V první cásti jsou transformacní rovnice pro prevod mezi konkrétním fotometrickým systémem a jeho stadardní podobou odvozeny teoreticky. Postup vychází ze znalosti spektrálních závislostí propustností užitých a standardních filtru. Zohlednena je také omezená citlivost detektoru zárení. Následuje odhad transformacních rovnic z praktického …more
Abstract:
This document deals with color calibration of photometric system. In the first part the equation for transformation between concrete photometric system and its standard version are derivated theoretically. This is based on knowledge of spectral transmissivity of used and standard filters. The contribution of limited detector resposibility is considered too. The estimate from practical observation follows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Physics / Astrophysics

Theses on a related topic