Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Barevná kalibrace fotometrického systému

Anotácia:
Bakalárská práce se zabývá barevnou kalibrací fotometrického systému. V první cásti jsou transformacní rovnice pro prevod mezi konkrétním fotometrickým systémem a jeho stadardní podobou odvozeny teoreticky. Postup vychází ze znalosti spektrálních závislostí propustností užitých a standardních filtru. Zohlednena je také omezená citlivost detektoru zárení. Následuje odhad transformacních rovnic z praktického …viac
Abstract:
This document deals with color calibration of photometric system. In the first part the equation for transformation between concrete photometric system and its standard version are derivated theoretically. This is based on knowledge of spectral transmissivity of used and standard filters. The contribution of limited detector resposibility is considered too. The estimate from practical observation follows …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2006
  • Vedúci: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Physics / Astrophysics

Práce na příbuzné téma