Bohdana REMEŠOVÁ

Bachelor's thesis

ADOLF ČERNÝ A LUDVÍK KUBA JAKO CESTOVATELÉ PO LUŽICI (srovnání cestopisných povídek a črt)

Adolf Černý and Ludvík Kuba as travellers through the region of Lusatia (travelogue tales and essays comparison )
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na život, dílo a výzkumné badatelské cesty Adolfa Černého a Ludvíka Kuby. Jejím cílem je seznámení s těmito českými badateli na základě jejich společného zájmu o Lužice a Lužické Srby. Její součástí je rovněž podrobná analýza a srovnání děl Lužické obrázky Adolfa Černého a Křížem krážem slovanským světem Ludvíka Kuby.
Abstract:
This bachelorś thesis focus on the life, work and research journeys of Adolf Černý and Ludvík Kuba. Its target is to introduce these Czech researchers on the base of their common interests for the region of Lusatia and Lusatian Serbs. It includes also detailed analysis and comparsion of both travellers books : Lužické obrázky by Adolf Černý and Křížem krážem slovanským světem by Ludvík Kuba.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

REMEŠOVÁ, Bohdana. ADOLF ČERNÝ A LUDVÍK KUBA JAKO CESTOVATELÉ PO LUŽICI (srovnání cestopisných povídek a črt). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Český jazyk a literatura (jednooborové)