Bc. Milan Weiss

Diplomová práce

Modulový systém vzdělávání předmětu Písemná a elektronická komunikace

Modular training course in written and electronic communication
Anotace:
Práce popisuje přípravu žáků na zdárné vykonání závěrečných zkoušek oboru Specialista maloobchodu, využití vhodných vyučovacích metod. Hlavním cílem je dát návod či pomůcku učiteli jak připravit žáky na vykonání závěrečné zkoušky z předmětu Písemná a elektronická komunikace.
Abstract:
The thesis describes how to prepare students to successfully pass their final exam in the field of retail specialist, the use of suitable methods. The main aim is to give the teacher hints how to prepare students for the final exam in PEK (= written and electronic communication).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta