Ing. Michaela Roubínová

Diplomová práce

Mapování současných materiálových toků a návrh optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s.

Mapping of the current material flow and design optimization in the firm CZ Loko
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku materiálových toků ve firmě CZ LOKO, a.s. Úkolem bylo zmapovat současný stav a navrhnout optimalizaci těchto toků.
Abstract:
The work focuses on issues of material flows in the company CZ LOKO, a.s. The task was to map the current situation and propose optimization of these flows.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Roubínová, Michaela. Mapování současných materiálových toků a návrh optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika

Práce na příbuzné téma