Theses 

Naratologické postupy v interview hlavních aktérů kauzy Kaplický – Mgr. Kateřina Sekulová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Mgr. Kateřina Sekulová

Master's thesis

Naratologické postupy v interview hlavních aktérů kauzy Kaplický

Narrative Procedures Appearing in Interviews with Main Players Involved in the "Kaplicky Affair"

Abstract: Naratologické postupy v interview hlavních aktérů kauzy Kaplický Za vznikem soutěže na novou Národní knihovnu stála na počátku současná Národní knihovna ČR, jejíž zástupci již od roku 2004 velmi naléhavě a opakovaně upozorňovali na alarmující nedostatek prostor k ukládání přírůstků nových knih. V roce 2006 byla proto vypsána architektonická soutěž na knihovnu novou, která měla tento problém vyřešit. Do soutěže se přihlásila řada architektů, jejichž návrhy posoudila odborná porota. Zvítězil projekt arch. Jana Kaplického, jehož futuristické, po vizuální stránce velmi nekonvenční řešení se stalo předmětem vypjatých debat mezi odbornou i laickou veřejností, ale i tématem politickým. To zřejmě nejvíce zapříčinilo náhlou změnu rozhodnutí o poskytnutí pozemků k její realizaci i přehodnocení potřeby vzniku nové národní knihovny jako takové. A tak přesto, že ústředním tématem soutěže na novou Národní knihovnu v Praze byla architektura veřejné stavby (v daném případě tedy umělecké ztvárnění funkčního prostoru pro uložení národního knižního fondu a jeho studium), posloužil v konečném výsledku architektonický návrh především jako materiální náplň politického střetu různých zájmových skupin, který zcela paralyzoval další vývoj projektu i samotnou realizaci stavby. K tématu projektu na výstavbu nové Národní knihovny vznikla v médiích rozsáhlá diskuse, které se účastnila a dosud účastní řada institucí, úřadů, zájmových uskupení i jednotlivců – zástupci Ministerstva kultury, Národní knihovny, Magistrátu hlavního města Prahy, odborné obce architektů, ale i laická veřejnost a představitelé politické moci. Do debaty významně zasáhl i prezident republiky. Jaké názory k návrhu nové Národní knihovny v médiích zazněly? Jaké základní typy příběhů se v médiích objevily? A do jaké míry byly tyto narace podloženy fakty?

Abstract: Narrative Procedures Appearing in Interviews with Main Players Involved in the “Kaplicky Affair” The 2006 tender for the new National Library was the result of the alarming shortage of library space in the existing National Library of the Czech Republic, to which the Library representatives have urgently drawn attention since 2004. A number of architects submitted their bids which were reviewed and assessed by a board of experts. The winning bid – a futuristic and very unconventional project submitted by arch. Jan Kaplicky – became the subject matter of many an extreme debate between professionals and general public. Unfortunately, it became a political issue too, which was the most likely grounds for both a sudden change in the generous decision to provide land for the library and a sudden question whether we actually need a new national library or not. Although the National Library tender was focused on the architectural aspects (i.e. artistic approach to functional space where the national book-stock was to be deposited and made available to the public) the winning project served after all as grounds for a political battle among various lobbies which entirely paralyzed any further development of the project, let alone the construction itself. The new National Library project enjoyed a vast coverage by the media where it has been and still is being discussed by a number of institutions, authorities, lobbies and individuals such as the representatives of the Ministry of Culture, the National Library, the Council of the Capital City of Prague, architects, general public and politicians. The President of the Czech Republic contributed significantly to the discussion as well. What opinions on the new National Library project have there been in the media? What basic types of plots have appeared in the media? And how much have these narrations been based upon facts? These are the essential questions to which this graduate thesis endeavours to find answers.

Keywords: Klíčová slova nová budova Národní knihovny, architektonická soutěž, architekt Jan Kaplický, chobotnice, interview, plot, vypravěč, události, narace, Key words the new National Library, architectonical tender, architect Jan Kaplický, the „octopus“, narrator, facts, narration

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 08:02, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz