Kryštof PIECH

Diplomová práce

Slušnost vs. oprávnění: pojetí spravedlnosti J. Rawlse a R. Nozicka

Fairness vs. Entitlement: conception of Justice of J. Rawls and R. Nozick
Anotace:
Tato práce se zabývá odlišným pojetím spravedlnosti, svobody a státu u Johna Rawlse a Roberta Nozicka. Cílem této práce je porovnání a analytický rozbor odlišných koncepcí spravedlivě uspořádané společnosti, včetně odlišného chápání svobod jedinců a odlišného pojetí distribuce. John Rawls je zde prezentován jako představitel sociálního (moderního) liberalismus a Robert Nozick jako představitel libertarianismu …více
Abstract:
This work deals with the different concepts of justice, liberty and state that are presented by works of John Rawls and Robert Nozick. The aim of this work is a comparison and an analytical analysis of different concepts of justly structured society, including different understanding of individual freedom and a different concept of distribution. John Rawls is presented here as a representative of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIECH, Kryštof. Slušnost vs. oprávnění: pojetí spravedlnosti J. Rawlse a R. Nozicka. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta